ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่คณะนิติศาสตร์

เทพพร ฉิมพิมล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นนทชัย โมรา เนื่องในโอกาศได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์ 2560