รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายครบรอบ 108 ปี

slide0069_image210-720×445 (2)
เทพพร ฉิมพิมล

เข้าแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ

1) นายศรัณยู ทองเถาว์

2) นายอำพล อินทชิต

กรมพระธรรมนูญศาลจัดแข่งขันทั่วประเทศ จำนวนทั้งหมด 44 ทีม

รางวัลชนะเลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศลำดับที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศลำดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี