แผนกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

เทพพร ฉิมพิมล

 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่
ชื่อกิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินงาน
สถานที่จัดกิจกรรม
1. กิจกรรมแบ่งฐานกิจกรรม 25 พฤษภาคม 2560 หอประชุมวชิราลงกรณ
2. กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่ 26-27 พฤษภาคม 2560 หอประชุมวชิราลงกรณ
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้องพี่ 28 พฤษภาคม 2560 ภายในมหาวิทยาลัย
4. ฝึกซ้อมพิธีรับเข็มตราลัญจกร 29-30 พฤษภาคม 2560 สนามกีฬา
5. พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร 1 มิถุนายน 2560 สนามกีฬา
6. ฟุตบอลเฟรชซี่คัพ 2-3 มิถุนายน 2560 สนามกีฬา
7. กิจกรรมเฟรชซีสตาร์ 2-3 มิถุนายน 2560 หอประชุมวชิราลงกรณ
8. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 5 มิถุนายน 2560 หอประชุมวชิราลงกรณ
9. อบรมภาษา/อบรมเทคโนโลยี 6-9 มิถุนายน 2560 ศูนย์ภาษา/ศูนย์คอม
10. กิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่ 14-18 มิถุนายน  2560 สนามฟุตซอล
11. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่    17  มิถุนายน  2560 โรงยิมเนเซี่ยม
12. กิจกรรมแข่งขันกีฬา 18 มิถุนายน 2560 สนามฟุตซอล
13. กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะ 18 มิถุนายน 2560 สนามฟุตซอล
14. เทคนิคการเรียนกฎหมายให้ประสบความสำเร็จ 21 มิถุนายน 2560
15. เส้นทางวิชาชีพทางกฎหมาย 22 มิถุนายน 2560
16. พบผู้บริหารคณะ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องราชาวดี
17. ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 6 กรกฎาคม 2560 หอประชุมวชิราลงกรณ
18. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ 7  สิงหาคม 2560 ห้อง GA 104
19. กิจกรรมวันรพี 7  สิงหาคม 2560 ห้องราชาวดี
20. ไหว้ครูกฎหมาย 7  สิงหาคม 2560 ห้องราชาวดี