แผนกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

Admin

 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่
ชื่อกิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินงาน
สถานที่จัดกิจกรรม
1.กิจกรรมแบ่งฐานกิจกรรม25 พฤษภาคม 2560หอประชุมวชิราลงกรณ
2.กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่26-27 พฤษภาคม 2560หอประชุมวชิราลงกรณ
3.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้องพี่28 พฤษภาคม 2560ภายในมหาวิทยาลัย
4.ฝึกซ้อมพิธีรับเข็มตราลัญจกร29-30 พฤษภาคม 2560สนามกีฬา
5.พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร1 มิถุนายน 2560สนามกีฬา
6.ฟุตบอลเฟรชซี่คัพ2-3 มิถุนายน 2560สนามกีฬา
7.กิจกรรมเฟรชซีสตาร์2-3 มิถุนายน 2560หอประชุมวชิราลงกรณ
8.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่5 มิถุนายน 2560หอประชุมวชิราลงกรณ
9.อบรมภาษา/อบรมเทคโนโลยี6-9 มิถุนายน 2560ศูนย์ภาษา/ศูนย์คอม
10.กิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่14-18 มิถุนายน  2560สนามฟุตซอล
11.กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่   17  มิถุนายน  2560โรงยิมเนเซี่ยม
12.กิจกรรมแข่งขันกีฬา18 มิถุนายน 2560สนามฟุตซอล
13.กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะ18 มิถุนายน 2560สนามฟุตซอล
14.เทคนิคการเรียนกฎหมายให้ประสบความสำเร็จ21 มิถุนายน 2560
15.เส้นทางวิชาชีพทางกฎหมาย22 มิถุนายน 2560
16.พบผู้บริหารคณะ23 มิถุนายน 2560ณ ห้องราชาวดี
17.ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ6 กรกฎาคม 2560หอประชุมวชิราลงกรณ
18.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ7  สิงหาคม 2560ห้อง GA 104
19.กิจกรรมวันรพี7  สิงหาคม 2560ห้องราชาวดี
20.ไหว้ครูกฎหมาย7  สิงหาคม 2560ห้องราชาวดี