ข่าวและกิจกรรม

นิติศาสตร์ มรส. จัดกิจกรรมน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยการแข่งขันสุนทรพจน์ การบรรยายทางวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ ซึ่งมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.วัฒนา รัตนพรห..

นศ.นิติศาสตร์ มรส.ใช้ภาพถ่ายสื่อสารสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย“ Beautiful of Law ”

นักศึกษานิติศาสตร์ นำเสนอผลงาน ความงดงามของชีวิต โดยจัด Gallery ภาพถ่ายใน Theme “Beautiful of Law”  ใช้ภาพถ่ายสื่อความหมานสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย ขอเชิญท่านที่สนใจสามารถชมผลงานได้ที่  ห้อง 5801 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี FacebookTwitterGoogle PlusLine

นศ.นิติศาสตร์ มรส.จัดละครเวที”มนต์รักนักกฎหมาย”เน้นกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดการแสดงละครเวที เรื่อง มนต์รักนักกฎหมาย ซึ่งแสดงโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.นนทชัย โมรา กล่าวชื่นชมนักศึกษาที่สามารถวางแผน เขียนบทละคร หาตัวนักแสดง กล้าคิด กล้าแสดงออก เพราะการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยในห้องเรียนปัจจุบ..

รู้ยัง ! ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า หรือเรียกเก็บเงินประกัน เกินกว่าหนึ่งเดือน 1 เดือน

รู้ยัง ! ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า หรือเรียกเก็บเงินประกัน เกินกว่าหนึ่งเดือน 1 เดือน หมดสัญญาเช่าเมื่อไหร่ คืนเงินประกันทันทีและห้ามเรียกให้ผู้เช่าชำระค่าน้ำค่าไฟ เกินกว่าอัตราที่จ่ายจริง   ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ประกาศ เผยแพร่ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวั..

นิติศาสตร์ มรส.ให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน” วันสันติภาพสากล “

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดงานประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ วันสันติภาพสากล กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อาจารย์สมชาย บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เ..

นิติศาสตร์ มรส.เปิดหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สิ้นสุดการรอคอย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคพิเศษ) กำหนดการรับสมัคร หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 20 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ..

นิติศาสตร์ มรส.ปลื้ม! นศ. แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี คว้าถ้วยรางวัล“พระองค์ภาฯ”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ระดับประเทศ) เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งในทีมประกอบด้วย นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด(มด) นายเมธา มะหมัด(เมธา) นักศึกษาชั้นปี..

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในคดีอาญา

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่มักทำให้เราสับสนยิ่งนัก ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญา ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ฯลฯ ดูกันอย่างไร ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักทรัพย์ คือ การเอาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยโดยทุจริต เช่นการเอาสี่งของที่ของบุคคลอื่นวางไว้ไปขาย วิ่งราวทรัพย์ คือ การลักทรัพย์ของผู่อื่นโดยฉกฉวยเอาไปซึ่งหน้า ถือว่าอุกอาจกว..

นิติศาสตร์ มรส.จัดรับน้องใหม่กศ.บท (เกาะสมุย)และพาร่วม โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย)และพานักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางไปปฐมนิเทศนักศึกษาภา..