ข่าวและกิจกรรม

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม.6 ความสนุกแบบนี้กำลังจะกลับมาRajabhat Camping 2019 

น้องๆ ม.6 ที่สนใจจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมตัวเอาไว้  SRU Open House เปิดบ้านรอน้องๆอยู่ ค่าย 3 วัน 2 คืน   สอบสัมภาษณ์วันสุดท้ายของการร่วมแค้มป์ สามารถกดรับชมแบบ HD #คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562#ช่วยกันแชร์ให้ถึงน้องม.6กดติดตามเพจรับสมัครนักศึกษาใหม่ SRU ปี 2562https://www.facebook.com/groups/230680207589653/#สำหรับ..

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มรส.ฝึกนักศึกษารับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย และรับเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชน วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ บ้านเหนือท่า ม.4 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี   อาจารย์สมชาย บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายศูนย์ช่..

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2561 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 304,000  บาท   ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ สถานะ อาจารย์ขวัทยา  บุญเชิด สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ศึกษาชุมชนคลองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย อาจารย์ฉั..

นิติศาสตร์ มรส.จัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย“วันรพี”เน้นนักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ เพื่อผลิตนักกฎหมายออกรับใช้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของ“วันรพี” จึงมีเจตจำนงจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางกฎหมายและกล้าแสดงออกในการตอบปัญหากฎหมาย ผู้ช่..

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา”นิติทายาท”กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้าเริ่มตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้านหน้าคณะนิติศาสตร์  พิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดีพระองค์เจ้ารพีฯ ต่อจากนั้นมีพิธีมอบทุนนิติทายาท  ประจำปี 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ..

ไลฟ์สดนิติศาสตร์ มรส. น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” 7 สิงหาคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงานวันรพีในครั้งนี้และความเคลื่อนไหวต่างๆของคณะนิติศาสตร์ อีกทั้งยังมีรุ่นพี่แนะเคล็ดลับการสอบติดเนติบัณฑิตไทยที่ใช้ระยะเวลาในการสอบเ..

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันรพี

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ภาคเช้าเริ่มตักบาตร 07.00 น. – ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ – พิธีวางพานพุ่มและถวายสดุดีพระองค์เจ้ารพีฯ ด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ – การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ห้อง LAW306 ภาคบ่าย เริ่มแสดง 13.00 น. – การแสดงศาลจำลอง โดยนักศึกษาคณะน..

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับชุมชนจัดโครงการโรงเรียนพลเมือง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการโรงเรียนพลเมืองขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเชวง ช่วยบำรุง คณะกร..

นิติศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดเทียนพรรษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส.จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นตำบลขุนทะเล พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกคณะเข้าร่วม ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลป..

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดตาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท..