นิติศาสตร์ มรส.นำนักศึกษาร่วมโต้คารมอุดมศึกษา กิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย 2561

39288501_1901273999932932_2502323044152770560_o
เทพพร ฉิมพิมล

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ” ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2561 “ วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักศึกษาร่วมโต้คารมอุดมศึกษา

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับมอบโล่ โดย นางพิลาศลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นักศึกษาร่วมโต้คารมอุดมศึกษา

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมการโต้คารมอุดมศึกษาในหัวข้อ “ยุติข้อพิพาทด้วยการเจรจา ยังไง๊! ก็ดีกว่าให้ศาลตัดสิน”


ฝ่ายเสนอ

1. นายพราณัติ ยอดมณี
2. นายจักรกฤษ บุญตรี
3. นายชิติพัทธ์ กาญจนนุกูล
4. นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง

ฝ่ายค้าน

1. นางสาวปรียานุช สุขภิลาภ
2. นางสาวโชติกา นิมิตร
3. นางสาวรัฐวรินทร์ เกื้อหนุน
4. นางสาวรุ่งนภา คงนคร

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Blog Attachment