นศ.นิติศาสตร์ มรส.ใช้ภาพถ่ายสื่อสารสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย“ Beautiful of Law ”

Beautiful-of-Law
เทพพร ฉิมพิมล

นักศึกษานิติศาสตร์ นำเสนอผลงาน ความงดงามของชีวิต โดยจัด Gallery ภาพถ่ายใน Theme “Beautiful of Law”  ใช้ภาพถ่ายสื่อความหมานสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย ขอเชิญท่านที่สนใจสามารถชมผลงานได้ที่  ห้อง 5801 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Beautiful of Law Beautiful of Law Beautiful of Law Beautiful of Law

Blog Attachment