นิติศาสตร์ มรส.มุ่งสร้างนักกฎหมายรับใช้ท้องถิ่น

27655051_1674095642650770_4844390464976040309_n
เทพพร ฉิมพิมล

วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดโครงการค่ายอาสาสำหรับนักกฎหมาย ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ตำบลเขาตอก อำเภอตอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักศึกนักษาและตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมโครงการจำนวน 43 คน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงศาลาที่พักภายในโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคม
นิติศาสตร์ มรส.มุ่งสร้างนักกฎหมายรับใช้ท้องถิ่น

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 คุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล นายกสมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ มอบหมายให้คุณผ่องศรี ชูรอดและคุณชนินทน์ เหมยากร นำอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนมามอบให้กับโรงเรียนในโครงการค่ายอาสานักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ และมอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จำนวนกว่า 70 ต้น เพื่อปลูกไว้บริเวณหน้าโรงเรียน บนพื้นที่กว่า 3 ไร่และดูแลรักษาจนกว่าจะได้รับผลผลิต  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน อีกทั้งยังทำเป็นแปลงสาธิต ให้ชาวบ้านในพื้นได้มาเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำอย่างถูกต้อง นำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น

คณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักในความสำคัญที่จะสร้างนักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และคำนึงถึงภาระหน้าที่ต่อสังคมเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมอย่างแท้จริง การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดโครงการจากผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีและคณะครู ผู้นำชุมชนอย่างดียิ่ง
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Blog Attachment