15 ผู้นำเชียร์ แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S__1810480
Admin

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการแข่งขันราชพฤกษ์เกมส์ ขึ้นในทุกๆปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ซึ่งในการแข่งขันนั้นสิ่งหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับเกมส์กีฬาได้เป็นอย่างดี คือ

เชียร์ลีดเดอร์ (Cheerleader) หรือ ผู้นำเชียร์

15 ผู้นำเชียร์ แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำฝูงชนให้มีความฮึกเหิม โห่ร้อง ตะโกน ร้องเพลง ให้กำลังใจ เชียร์นักกีฬาที่กำลังทำการแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬามีกำลังใจสู้ในการแข่งขัน โดยเน้นการให้จังหวะ รหัส สัญญาณ ให้กองเชียร์ร้องเพลง พร้อมเพรียง เสียงดัง และเกิดความสนุกสนานในการชมการแข่งขัน

โดยในทุกๆปีทางคณะนิติศาสตร์ได้ทำการคัดเลือกผู้นำเชียร์จากนักศึกษาทั้งหมดภายในคณะ และปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่นักศึกษาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งนักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือกนั้น มีดังต่อไปนี้

1)นางสาวกมลรัตน์โชติช่วง(ปิ่น) ปี4

2)นางสาวอาทิตยา จันจิตภิรมย์(เมย์)ปี4

3)นางสาวกัญญาภัค พิจิตรรัตน์(ฟิมล์)ปี3

4)นางสาวรุ่งนภา คงนคร(ตาตาร์)ปี2

5)สุพัชชา เงยเจริญ(โรส)ปี2

6)นางสาวจันทิมา เทพสง ( เปิ้ล ) ปี1

7)นายอัครพล ชูแก้ว(เต้ย)ปี3

8 )นายสรณ์สิริ คำประเสริฐ(ตั้ม)ปี3

9)นายศตวรรษ สะยุคงทน(นิค) ปี3

10)ศรันยู เพชรจันทร์(เจมส์)ปี1

11)นายสานิต ทับแทน (ปาน)ปี1

12)นาย ทิฆัมพร โสดา (บิ๊ก)ปี1

13)นาย ธนวัฒน์ ทองผึ้ง (เต้ย)ปี1

14)นาย นครินทร์ หาญสุวรรณ (ซีเบส). ปี1

15)นายวีรวัฒน์ เศวตกรต(กอล์ฟ)ปี1
ราชพฤกษ์เกมส์ ราชพฤกษ์เกมส์

Facebook Comments
Blog Attachment