มิติใหม่….ของการศึกษานิติศาสตร์ มรส.ลงนามสัญญา Mou กับ Chicago-Kent College of Law

511350
เทพพร ฉิมพิมล

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 12.59 น. ห้องวชิราวุธ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ศาสตราจารย์ฮาร์โรล เจ. เครนท์ คณบดี Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงศ์ อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล และอาจารย์อภิรดี กิตติสิทธิโธ ได้ให้การต้อนรับ ร่วมหารือและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญา Mou ดังกล่าวด้วย
มิติใหม่....ของการศึกษานิติศาสตร์ มรส.ลงนามสัญญา Mou กับ Chicago-Kent College of Law มิติใหม่....ของการศึกษานิติศาสตร์ มรส.ลงนามสัญญา Mou กับ Chicago-Kent College of Law

ภาพกิจกรรม

Blog Attachment