ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล  ยินดี

congratulate28022561
เทพพร ฉิมพิมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล  ยินดี
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Related Blogs