ข่าวนิติศาสตร์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 16 สิงหาคม 2561

Course Feature
Class Description

ข่าวนิติศาสตร์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด
ข่าวความเคลื่อนไหวของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2561