ข่าวนิติศาสตร์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 17 ส.ค.2561

Course Feature
Class Description

ข่าวนิติศาสตร์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 17 ส.ค.2561
ข่าวความเคลื่อนไหวของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2561