กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560

เทพพร ฉิมพิมล

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีกำหนดการดังนี้

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต

  • ซ้อมย่อย 6 – 8 พฤศจิกายน 2560
  • ซ้อมใหญ่ 9 พฤศจิกายน 2560

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 12 พฤศจิกายน 2560

สามารถติดตามข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปี 2560 เพิ่มเติมได้ที่ http://www.congratulations.sru.ac.th/2560/

Blog Attachment