สิทธิประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ บทบาททนายความในการช่วยเหลือประชาชน

Event Description

โครงการคลินิกกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดโครงการคลินิกกฎหมาย เรื่อง สิทธิประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ บทบาททนายความในการช่วยเหลือประชาชน
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
ณ ชุมชนศรีธานียางงาม หมู่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ฟรี

Built Process

Gallery