นิติศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดเทียนพรรษา

law26072561-0003
เทพพร ฉิมพิมล

นิติศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดเทียนพรรษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส.จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นตำบลขุนทะเล พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกคณะเข้าร่วม ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการประกวดเทียนพรรษาในครั้งนี้คณะนิติศาสตรได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เทียนพรรษา
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม โดยตั้งขบวนเทียนพรรษา บริเวณถนนหน้าอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์เทียนพรรษา เทียนพรรษา เทียนพรรษา เทียนพรรษา เทียนพรรษา เทียนพรรษา เทียนพรรษา เทียนพรรษา เทียนพรรษา เทียนพรรษา เทียนพรรษา เทียนพรรษา เทียนพรรษา เทียนพรรษา

ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง facebook

Blog Attachment