เทคนิคการเรียนดีและกิจกรรมเด่น-คณะนิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี

Good-and-featured-events
เทพพร ฉิมพิมล

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561 โดยมีรศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษาด้านผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น จำนวน 22 คน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ แบ่งเป็นของคณะนิติศาสตร์ จำนวน 3 คน ดังนี้
นายอำนวยวิทย์ สำเภา ปี 4 นิติศาสตร์ 3.50
นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง ปี 3 นิติศาสตร์ 3.41
นางสาวนิรมล พืชผล ปี 2 นิติศาสตร์ 3.85


นิติศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
นายอำนวยวิทย์ สำเภา ปี 4 นิติศาสตร์ 3.50
นิติศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

นายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง ปี 3 นิติศาสตร์ 3.41

นิติศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
นางสาวนิรมล พืชผล ปี 2 นิติศาสตร์ 3.85