ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายบังคับคดีใหม่”

เทพพร ฉิมพิมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายบังคับคดีใหม่”
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว
ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราฏร์ธานี
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
คณะนิติศาสตร์ ยินดีต้อนรับทุกภาคส่วน
สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/MinkQ6PgYZJ7aX7u2

เอกสาร โครงการสัมมนาพัฒนาความรู้สู่ชุมชน

Blog Attachment