Loading ...

ยินดีต้อนรับสู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Video Tour

แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะนิติศาสตร์

ข่าวล่าสุด/ข่าวสำหรับนักศึกษา/บริการวิชาการ/งานวิจัย

นิติศาสตร์ มรส.ออกบูทให้ความรู้ด้านกฎหมาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั…

นิติศาสตร์ มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดี

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บ…

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

วารสาร/ทุนการศึกษา

Sorry, no posts were found.

ผลงานนักศึกษา/แสงความยินดี/ข่าวในหนังสื่อพิมพ์

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

ความร่วมมือทางวิชาการ