Loading ...

ยินดีต้อนรับสู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Video Tour

แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะนิติศาสตร์

ข่าวล่าสุด/ข่าวสำหรับนักศึกษา/บริการวิชาการ/งานวิจัย

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

วารสาร/ทุนการศึกษา

Sorry, no posts were found.

ผลงานนักศึกษา/แสงความยินดี/ข่าวในหนังสื่อพิมพ์

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

ความร่วมมือทางวิชาการ