Loading ...

ยินดีต้อนรับสู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Video Tour

แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะนิติศาสตร์

ข่าวล่าสุด/ข่าวสำหรับนักศึกษา/บริการวิชาการ/งานวิจัย

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัด“คลินิกกฎหมาย” เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ชุมชน

วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการคลินิกกฎหมาย เรื่อง สิทธิประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ บทบาททนายความในการช่วยเหลือประชาชน ณ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อาจารย์อภิชาติ  โกศล หัวหน้าฝ่ายงานบริการวิชาการ กล่าวว่า งานโครงการคลิกนิคกฎหมายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านการ…

นิติศาสตร์ มรส.เพิ่มศักยภาพความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการอบรม “เทคนิคพิชิต IELTS 12 ชั่วโมง”  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีกำหนดการดังนี้ กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต ซ้อมย่อย 6 – 8 พฤศจิกายน 2560 ซ้อมใหญ่ 9 พฤศจิกายน 2560…

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 สิงหาคม  2560 ขอเชิญบุคลากรนิติศาสตร์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ บริเวณถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ…

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญชวนบุคคลและองค์กรเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล ประจำปี 2560

       ขอเชิญชวนบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2560 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้สังคมรับรู้ เป็นสร้างขวัญกำลังใจและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประวัติและผลงานบุคคลและองค์กรที่…

มรส.บูรณาการการสอนสู่ท้องถิ่นให้ความรู้กรณีจ้างแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 อาจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดรับกับประเทศไทย 4.0 โดยจัดวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษา ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้กฎหมายแรงงาน กรณีการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยอาจารย์นนทชัย โ…

Sorry, no posts were found.

วารสาร/ทุนการศึกษา

Sorry, no posts were found.

ผลงานนักศึกษา/แสงความยินดี/ข่าวในหนังสื่อพิมพ์

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

ความร่วมมือทางวิชาการ