แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

Video Tour

“นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย ดังนั้น เราจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีกับคณาจารย์ในห้องเรียน ”

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวล่าสุด/ข่าวสำหรับนักศึกษา/บริการวิชาการ/งานวิจัย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 สิงหาคม  2560 ขอเชิญบุคลากรนิติศาสตร์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา…

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญชวนบุคคลและองค์กรเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล ประจำปี 2560

       ขอเชิญชวนบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2560 เพื่อยกย่อง เชิดชู…

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายบังคับคดีใหม่”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายบังคับคดีใหม่” ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 27…

Sorry, no posts were found.

ผลงานนักศึกษา/แสงความยินดี/ข่าวในหนังสื่อพิมพ์

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.