นิติศาสตร์จัดพาเหรดนักกฎหมายร่วม“ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14”

parade01-law-2562
เทพพร ฉิมพิมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
“ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14” ระหว่างวันที่ 4 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14

 ดูรูปกิจกรรม ผ่านทาง facebook

Blog Attachment