กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เทพพร ฉิมพิมล

วันที่ 11 สิงหาคม  2560 ขอเชิญบุคลากรนิติศาสตร์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ บริเวณถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การแต่งกาย

ผู้บริหาร ชุดปกติขาว
สุภาพบุรุษ เสื้อโทนสีฟ้าอ่อน
สุภาพสตรี ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน
นักศึกษา ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Blog Attachment