อาจารย์กิตติพิชญ์ โสภา

team

คณะนิติศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

Sidebar
คำค้น
MOU (2) กฎหมาย (12) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรม (3) คณะนิติศาสตร์ (12) คดีอาญา (2) ความรู้ (3) คู่มือ (2) ค่ายอาสากับนักกฎหมาย (2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) ชาวบ้าน (3) ชุมชน (2) ช่วยเหลือ (2) ตอบปัญหา (3) ตักบาตร (3) นครศรีธรรมราช (2) นักศึกษา (7) นางสาวนิรมล พืชผล (3) นิติศาสตร์ (10) บริการวิชาการ (4) ประชาชน (5) ปัญหา (3) ภาคบัณฑิต (4) ภาครัฐ (2) มรส. (12) มหาวิทยาลัย (3) รับใช้ท้องถิ่น (2) ร้องทุกข์ (4) วันรพี (4) วันสถาปนา (2) วารสาร (2) วิชาชีพ (2) วิทยากร (2) ศาลจำลอง (3) ศูนย์ช่วยเหลือ (5) สภาทนายความ (2) สิทธิมนุษยชน (3) สุราษฎร์ธานี (4) อบรม (3) อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ (2) อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ (2) เตรียมความพร้อม (2) แจ้งความ (3) โครงการ (5) ในพื้นที่ (2)