“รักเด็ก”เป็นแฟนกัน จะมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์หรือไม่

ข้อเท็จจริง น้องชายถูกแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์ ข้อเท็จจริงมีว่าตอนนั้นน้องชายมีแฟน โดยผู้ห..