คณบดีคณะนิติศาสตร์ มรส.เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ บริเวณพระธาตุศรีสุราษฎร์ เขาท่าเพชร อำเภอเมือง จังหวัดสุราฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน”แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 โดยคณะนิติศาสตร์ จะเป็นผู้รับผิดชอบในนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแห่ผ้าจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นเขาท่าเพชร เพื่อนำผ้าไปห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นการทำนุศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ปฎิบัติสืบเนื่องกันมา