คณะนิติศาสตร์ มรส.ขอแสดงความยินดีกับ นายพรชัย จันทร์ปาน

คณะนิติศาสตร์ มรส.#ขอแสดงความยินดีกับ นายพรชัย จันทร์ปาน นักศึกษาภาคปกติคณะนิติศาสตร์ และคณะทำงาน #ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษาภาคปกติคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2666 และ เป็นคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566