คณะนิติศาสตร์ มรส.ร่วมงาน มหกรรมแก้หนี้ ครั้งที่ 3

มหกรรมแก้หนี้
คณะนิติศาสตร์ มรส.#ร่วมงาน มหกรรมแก้หนี้ ครั้งที่ 3
จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567