แจกจ่ายคู่มือทางกฎหมายในพื้นที่ บ้านสี่แยกสามัคคี อ.บ้านนาเดิม และ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

คู่มือทางกฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชน เพราะทำให้ประชาชนได้เข้าใจกฎหมายเบื้องต้น รู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีคดีเกิดขึ้น ดังนั้น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจึงได้จัดทำคู่มือทางกฎหมายขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อได้เป็นคู่มือในทางกฎหมาย

จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

 แจกในพื้นที่ บ้านสี่แยกสามัคคี อ.บ้านนาเดิม และ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19 ธันวาคม 2560
แจกจ่ายคู่มือทางกฎหมายในพื้นที่ บ้านสี่แยกสามัคคี อ.บ้านนาเดิม และ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี แจกจ่ายคู่มือทางกฎหมายในพื้นที่ บ้านสี่แยกสามัคคี อ.บ้านนาเดิม และ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
แจกในพื้นที่บ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สราษฎร์ธานี วันที่ 20 ธันวาคม 2560
แจกในพื้นที่บ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สราษฎร์ธานี วันที่ 20 ธันวาคม 2560 แจกในพื้นที่บ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สราษฎร์ธานี วันที่ 20 ธันวาคม 2560

แจกในพื้นที่บ้านต่อเรือ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21 ธันวาคม 2560
แจกในพื้นที่บ้านต่อเรือ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21 ธันวาคม 2560 แจกในพื้นที่บ้านต่อเรือ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21 ธันวาคม 2560

แจกในพื้นที่ อบต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 22 ธันวาคม 2560
แจกในพื้นที่ อบต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 22 ธันวาคม 2560 แจกในพื้นที่ อบต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 22 ธันวาคม 2560