เปิดรับสมัครนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น 9

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้วทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาปริญญาตรีใบที่สอง ในวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
รับใบสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560
Download-Now-site

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัครรุ่น 9