ลูกพ่อรพีเกมส์

Event Description

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมการแข่งกีฬาภายในของคณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รพีเกมส์
คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 17-20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน

Built Process