Tag Archives: กิจกรรม

นิติศาสตร์ มรส.จัดรับน้องใหม่กศ.บท (เกาะสมุย)และพาร่วม โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย)และพานักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางไปปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย) และพานักศึกร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียน  ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”นิติศาสตร์(มรภ.)สุราษฎร์ธานี

ต้นรวงผึ้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป ณ บริเวณหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ ต่อด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวชิราลงกรณ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ภายในและรอบนอกมหาวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษานิติศาสตร์ทุกชั้นปีร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้(ต้นรวงผึ้ง) บริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์และกิจกรรม Big cleaning day โดยทำความสะอาดจากทางเข้ามหาวิทยาลัยจนถึงบริเวณรอบๆคณะนิติศาสตร์ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย   ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัด“คลินิกกฎหมาย” เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ชุมชน

ฝ่ายบริการวิชาการ

วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการคลินิกกฎหมาย เรื่อง สิทธิประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ บทบาททนายความในการช่วยเหลือประชาชน ณ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อาจารย์อภิชาติ  โกศล หัวหน้าฝ่ายงานบริการวิชาการ กล่าวว่า งานโครงการคลิกนิคกฎหมายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนอีกด้วย #กิจกรรม ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเรื่องสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และบทบาททนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชน #ขอบคุณ คณบดี,วิทยากร,ผู้นำชุมชน,ชาวบ้าน,และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จไปได้ด้วยดี #ฝ่ายบริการวิชาการ