ร่วมงานสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร

วันที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณContinue Reading