Tag Archives: คณะนิติศาสตร์

ชนะเลิศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบชิงชนะเลิศ

        ตามที่ศาลจังหวัดเวียงสระร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดเปิดรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ภายใต้โครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน”ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั้น       บัดนี้คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 13 ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 10 [...]