วิพาษ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดประชุมคณะกรรมการวิพาษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญContinue Reading

นิติศาสตร์ มรส.ชวนบัณฑิตเรียนต่อปริญญาด้านกฎหมาย

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี ชวนบัณฑิตทุกสาขาเรียนต่อปริญญาใบที่สอง รับนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ 31 พฤษภาคม ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าContinue Reading