Tag Archives: คณะนิติ

คณะนิติศาสตร์ มรส.ประชุมคณะกรรมการวิพาษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2

วิพาษ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดประชุมคณะกรรมการวิพาษ์และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรุงเทพฯ เพื่อทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วม : 1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ 4. นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม 7. นางมยุเรศ แขสมบุญ

นิติศาสตร์ มรส.ชวนบัณฑิตเรียนต่อปริญญาด้านกฎหมาย

นิติศาสตร์ มรส.ชวนบัณฑิตเรียนต่อปริญญาด้านกฎหมาย

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี ชวนบัณฑิตทุกสาขาเรียนต่อปริญญาใบที่สอง รับนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ 31 พฤษภาคม ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้วทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีใบที่สอง ในหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ต้องทำงาน ผศ.นนทชัย กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษานิติศาสตร์สำหรับผู้ต้องการปริญญาใบที่สองมาเป็นรุ่นที่ 10 แล้ว ได้รับการรับรองทั้งจากสำนักงาน ก.พ.คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความอย่างถูกต้อง “หลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีทุกปี เพราะศาสตร์ด้านกฎหมายสามารถใช้ต่อยอดในงานได้แทบทุกประเภท นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้มีความหลากหลาย ทั้งนักธุรกิจ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ไปจนถึงเกษตรกร ฯลฯ เพราะเมื่อเรารู้กฎหมายก็ไม่มีใครมาเอาเปรียบหรือใช้ประโยชน์จากความไม่รู้กฎหมายของเราได้ เราเองก็ได้ใช้ความเป็นนักกฎหมายไปช่วยเหลือสังคมหรือคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ คนที่รู้กฎหมายนั้นเป็นกลุ่มคนที่มีผลอย่างสูงต่อการพัฒนาบ้านเมืองและการผดุงความยุติธรรมในสังคม” คณบดีกล่าว ทั้งนี้ มรส.ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ 31 พฤษภาคม 2561 รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่มีค่าสมัคร   หลักฐานในการสมัคร ได้แก่ […]