Tag Archives: ความรู้

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจัดคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

คลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้และแจกคู่มือทางกฎหมายสำหรับประชาชน จัดทำคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนรับทราบปัญหาทางกฎหมายของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจะนำมาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือต่อไป

ลงพื้นที่บ้านสี่แยกสามัคคี ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ลงพื้นที่บ้านสี่แยกสามัคคี ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่บ้านสี่แยกสามัคคี ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 25 มกราคม 2561 โครงการให้ความรู้กฎหมาย สิทธิในที่ดิน ส.ป.ก.4-01

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่ อบต.พรุไทย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่ อบต.พรุไทย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายลงพื้นที่ อบต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โครงการบรรยายให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การแจ้งความร้องทุกข์ สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ