นิติศาสตร์ มรส.ร่วมคืนระบบนิเวศป่าชายเลน สู่ธรรมชาติ ณ ชุมชนบ้านลีเล็ด

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมปลูกป่าในพื้นที่ชุมชนบ้านลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ขวัญทยาContinue Reading