บูรณาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17Continue Reading

มรส. เตรียมตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านมนุษยชน ภาคใต้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) เป็นศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านมนุษยชน ภาคใต้ สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข็มแข็งป้องกันสิทธิของตนและชุมชนได้ โดยใช้วันรพี ( ๗Continue Reading