Tag Archives: มรส.

มรภ.สุราษฎร์ธานีร่วมเครือข่าย 20 โรงเรียนในปักษ์ใต้ ขับเคลื่อน Big Project สิทธิมนุษยชนให้เยาวชน

สิทธิมนุษยชนให้เยาวชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรราชธานี ม.นอร์ท เชียงใหม่, ม.กรุงเทพ และ มรภ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ เคารพสิทธิ ให้นักเรียน 20 โรงเรียนในปักษ์ใต้ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้จำนวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพระแสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนชัยบุรี โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนกาญจนาภิเษก โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร โรงเรียนมัทยมบ้านทำเนียบ โรงเรียนท่าอุแท โรงเรียนเคียนซา โรงเรียนอบจ.3(บ้านนา) โรงเรียนบ้านนาสาร โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ […]

นิติศาสตร์ มรส.จัดรับน้องใหม่กศ.บท (เกาะสมุย)และพาร่วม โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

โครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย)และพานักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางไปปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท(เกาะสมุย) และพานักศึกร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียน  ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”นิติศาสตร์(มรภ.)สุราษฎร์ธานี

ต้นรวงผึ้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป ณ บริเวณหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ ต่อด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวชิราลงกรณ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ภายในและรอบนอกมหาวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษานิติศาสตร์ทุกชั้นปีร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้(ต้นรวงผึ้ง) บริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์และกิจกรรม Big cleaning day โดยทำความสะอาดจากทางเข้ามหาวิทยาลัยจนถึงบริเวณรอบๆคณะนิติศาสตร์ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย   ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีบูรณาการเรียนการสอนให้นศ.เรียนรู้นอกห้องเรียน

บูรณาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมให้มีการอภิปราย ถึงปัญหาของโครงการที่ภาครัฐจัดสรรให้กับประชาชน แล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาของกลุ่ม หัวข้อ “โครงการพัฒนาที่มีผลกระทบ”   โดยให้นักศึกษา ศึกษาปัญหาที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรโครงการให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัย แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนที่เราอยู่ ทั้งนี้นักศึกษาคณะนิติศาตร์ ได้ดำเนินการเขียนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตนเองอยู่ 4 โครงการด้วยกันคือ 1.โครงการท่าเรือน้ำลึกปากปารา จ.สตูล 2.โครงการทิ้งขยะในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 3.โครงการสร้างทางรถไฟ พุนพิน-ดอนสัก 4.โครงการทำคลองระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช รายชื่อนักศึกษา นางสาวพรนภา พูนแก้ว  นางสาวทัศนียพร เหมทานนท์  นางสาวจุฑาทิพย์ สังเมฆ  นางสาวอภิญญา ทองสีสัน นางสาวอารียา ยามา นางสาววรนาฎ เสวกวัง  นางสาวมนทกานต์ จุลเกลี้ยง  นางสาวกมลชนก ศรีเปารยะ  นายภานุวัฒน์ แก้วศรีสุข นายอภิชาติ […]

ขยายเวลาการรับสมัครนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิตรุ่นที่ 10 ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการ จัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผู้สมัคร ๒๙ คน จากแผนรับ ๔๕ คน นั้น แต่ยังมีผู้ให้ความสนใจและประสงค์ขอสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก คณะนิติศาสตร์ จึงขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีรายละเอียด ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร  https://law2.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/EXlaw07062561.pdf

ถ่ายทอดสดคำบรรยายภาคค่ำจากเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัย 71

ถ่ายทอดสดคำบรรยายภาคค่ำจากเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัย 71

รับสมัครผู้สนใจเข้าฟังการถ่ายทอดสดคำบรรยายภาคค่ำจากเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัย 71 ปีการศึกษา 2561 เริ่มบรรยายวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา สอบวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สอบวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 สถานที่บรรยาย และสถานที่รับสมัคร   ห้อง LAW203  ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ หลักฐานในการสมัคร 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2.ภาพถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3.ค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ โทร.08 1459 3926  ชั้น 2 […]

สกอ.จับมือมรส.ร่วมสร้างผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

สกอ.จับมือมรส.สร้างผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้  วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่  โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสรืมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การอบรมครั้งนี้มีทีมวิทยากร รศ.สมควร  โพธิ์ทอง เป็นผู้นำอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เป้าหมายโครงการประกอบไปด้วยบุคลากรที่ดูแลกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จำนวน 31 สถาบัน [cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”sports-and-health-leaders” cs_gal_pagination=”On”] ดูภาพกิจกรรม

นิติศาสตร์ มรส.ร่วม กสม.จัดประชุมศูนย์สิทธิมนุยชน ภาคใต้

นิติศาสตร์ มรส.ร่วม กสม.จัดประชุมศูนย์สิทธิมนุยชน ภาคใต้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายชาติชาย สุทธิกมล กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและนายโสภณ จริงจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางมาประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สิทธิมนุยชน ภาคใต้ และจัดทำแผนปฏิบัติการและขอจัดสรรงบประมาณประจำปีของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้  ณ ห้องผุดตาน อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ      พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้ ๑. องค์ประกอบ ๑.๑ นายชาติชาย สุทธิกมล กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ           ที่ปรึกษา ๑.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                         ที่ปรึกษา ๑.๓ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่                   ปรึกษา ๑.๔ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี        […]

มรส. MOU สภาทนายความ เดินหน้าผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ตอบโจทย์ท้องถิ่น

มรส. MOU สภาทนายความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จับมือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอเเรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญในด้านการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ ที่มุ่งผลิบัณฑิตทางด้านกฎหมายซึ่งมีความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนพันธกิจได้มากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรทางด้านวิชาชีพ ส่วนพันธกิจในด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยก็ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างงานวิจัยด้านกฎหมายเพื่อตอบโจทย์การรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจบัน และอีกพันธกิจที่สำคัญคือด้านการบริการวิชาการ โดยการนำความรู้ทางกฎหมายไปถ่ายทอดและให้คำปรึกษาในชุมชนท้องถิ่น ที่สำคัญมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านทรัพยากรทุกด้าน และพร้อมที่จะสนับสนุนงานของสภาทนายความอย่างจริงจัง ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำงานกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในระดับภาคและประเทศ อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เป็นองค์กรผลิตวิชาชีพมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงสายอาชีพทนายความ ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ นักศึกษา ทนายความในภาค 8 อย่างแท้จริง และยินดีที่จะร่วมกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในทุกด้าน เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว อดิสรณ์ […]

มรส. จับมือ กสม. เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านมนุษยชน ภาคใต้

มรส. จับมือ กสม. เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านมนุษยชน ภาคใต้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จับมือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( กสม. ) จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านมนุษยชน ภาคใต้ สร้างความร่วมมือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งป้องกันสิทธิของตนเองได้ เห็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้รับเกียรติจากนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , นางกรรณิการ์ ชอินทรวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านมนุษยชน ภาคใต้ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งตรงกับ “วันรพี” วันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางกรรณิการ์ ชอินทรวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านมนุษยชน ภาคใต้ กล่าวว่า สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องสำคัญในสถานการณ์โลกปัจจุบันและยิ่งทวีความสำคัญในอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนปรากฏให้เห็นในสื่อต่างๆ ไม่เว้นแต่ละวัน หากประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ […]