บริการวิชาการ

บริการวิชาการ คณะนิติศาสContinue Reading

คว้าแชมป์

คว้าแชมป์ คณะนิติศาสContinue Reading

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี คณะนิติศาสContinue Reading