Tag Archives: อธิการบดี

นิติศาสตร์ มรส.จัดกีฬา”ลูกพ่อรพีเกมส์”เน้นสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชากฎหมาย

ลูกพ่อรพีเกมส์

คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 17-20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) และชื่นชมการทำงานของสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์หลังจากทราบเป็นความคิดริเริ่มของนักศึกษา เป็นการดำเนินของสโมสรนักศึกษาชื่นชมในความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ประหยัด เรียบง่ายแต่ก็ดูสวยงาม และอยากให้คณะนิติศาสตร์เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ และชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในทุกภาคส่วน นายพีระพัฒน์  ทองมา นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์(ลูกพ่อรพีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชากฎหมาย ส่งเสริมให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ดีของนักศึกษาในอนาคต การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีนักกีฬาและผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 600 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล  ตะกร้อ เปตองและกีฬาพื้นบ้าน กำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 17- 20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook […]

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา”นิติทายาท”กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษา"นิติทายาท"กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้าเริ่มตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้านหน้าคณะนิติศาสตร์  พิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดีพระองค์เจ้ารพีฯ ต่อจากนั้นมีพิธีมอบทุนนิติทายาท  ประจำปี 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เป็นตัวแทนมอบทุน นิติทายาท ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประจำปี 2561 ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคณะ จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ประกอบด้วย 1.นางสาวนิรมล พืชผล      นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  2 2.นางสาวรัฐวรินทร์ เกื้อหนุน    นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  3 3.นายวิโรจน์ สว่างศรี      นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี  4 4.นายสิทธิพร โยมญาติ  นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปี 3 5.นายอนุรักษ์ นาครมย์  […]

นิติศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดเทียนพรรษา

นิติศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดเทียนพรรษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส.จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นตำบลขุนทะเล พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกคณะเข้าร่วม ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการประกวดเทียนพรรษาในครั้งนี้คณะนิติศาสตรได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม โดยตั้งขบวนเทียนพรรษา บริเวณถนนหน้าอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ [cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=HJiUzKnWlLU” video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video] ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง facebook