ถ่ายทอดสดคำบรรยายภาคค่ำจากเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัย 71

รับสมัครผู้สนใจเข้าฟังการถ่ายทอดสดคำบรรยายภาคค่ำจากเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัย 71 ปีการศึกษา 2561 เริ่มบรรยายวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคมContinue Reading

ขอแสดงความยินดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านิติศาสตร์ ที่สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัย 68-69 1.นายกิตติ  สังขภิรมย์ (พี่บิว) 2.นายภาณุพงศ์ Continue Reading