แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ระดับประเทศ) เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561Continue Reading