หอเกียรติยศ คณบดี

จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

ผศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556-2560

นนทชัย โมรา

ผศ.นนทชัย โมรา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560-2564

ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล

ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน