ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสร็จพระราชดำเนิน งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๖

“ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี”

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

อ่านทั้งหมด...

บริการวิชาการ&SRU LAW TALK

วารสาร

ห้องศาลจำลอง

มุมสวยชาว มรส.

จากพี่ถึงน้อง ... คณะนิติศาสตร์ มรส.

ผลงานรางวัล

งานวิจัย

ศิษย์เก่า

LEARNING