ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

อ่านทั้งหมด...

ห้องศาลจำลอง

มุมสวยชาว มรส.

จากพี่ถึงน้อง ... คณะนิติศาสตร์ มรส.

ผลงานรางวัล

งานวิจัย

ศิษย์เก่า

LEARNING