แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

Video Tour

“นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย ดังนั้น เราจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีกับคณาจารย์ในห้องเรียน และฝึกทำงานกับหน่วยงานทางกฎหมายโดยตรง โดยเราจะจัดให้นักศึกษาจะได้ฝึกงานตั้งแต่ปี ๑ เลย ไม่ต้องรอถึงปี ๔ ”

อ่านต่อ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมที่กำลังจะถึงเร็วๆๆนี้