ข่าวสาร/กิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศ รายชื่อผู้เข้าศึกษา  หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่  1

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่ออบรม หลักสูตร กฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่ออบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่  1

ป่าของพ่อ

นิติศาสตร์ ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ ป่าของพ่อ ”เพิ่มโอโซนให้มหาวิทยาลัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

กฎหมายปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่ออบรม หลักสูตร กฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่ออบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่  1

ภาคบัณฑิต

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.สิทธิกร  ศักดิ์แสง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.สิทธิกร  ศักดิ์แสง สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์ มรส.เสริมทักษะใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นข้อมูลนักกฎหมาย

วันที่ 4 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และการสืบค้นสำหรับนักฎหมาย ให้แก่นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน

นิติศาสตร์ มรส.เปิด รับสมัคร หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัดนี้ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ คณะนิติศาสตร์