กศบ2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตั้งแต่บัดนี้. – 31 ธ.ค ๒๕๖๓ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีContinue Reading

Congratulations

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ นายศักดิ์สมิทธ์ หนูสังข์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่สามารถสอบบรรจุเป็นอัยการผู้ช่วย รุ่น 61Continue Reading

ประกาศ

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563Continue Reading

รุ่นที่ 11

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563Continue Reading

วราภรณ์ ปิ่นแก้ว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยContinue Reading

รับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภาคกศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 พ.ค.Continue Reading

ยินดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพิชญ์ โสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภัทรชญา วีระกูลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ สังกัด คณะนิติศาสตร์Continue Reading

ประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศ รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ภาคปกติ  ประจำปี 2563 และขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้ 1.Continue Reading