มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร
           วันที่ 12 มีนาคม 2567 ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.” โดยมี คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส.