วิชาการ

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด ทาง facebook live พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ ระหว่าง สำนักงานศาลปกครองContinue Reading

มิติใหม่....ของการศึกษานิติศาสตร์ มรส.ลงนามสัญญา Mou กับ Chicago-Kent College of Law

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 12.59 น. ห้องวชิราวุธ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัยContinue Reading

มรส. MOU สภาทนายความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จับมือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอเเรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาContinue Reading