Tag Archives: MOU

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ

วิชาการ

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด ทาง facebook live พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ”  ในวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยรับชมได้ทาง https://www.facebook.com/ccd.sru.ac.th/?

มิติใหม่….ของการศึกษานิติศาสตร์ มรส.ลงนามสัญญา Mou กับ Chicago-Kent College of Law

มิติใหม่....ของการศึกษานิติศาสตร์ มรส.ลงนามสัญญา Mou กับ Chicago-Kent College of Law

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 12.59 น. ห้องวชิราวุธ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ศาสตราจารย์ฮาร์โรล เจ. เครนท์ คณบดี Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงศ์ อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล และอาจารย์อภิรดี กิตติสิทธิโธ ได้ให้การต้อนรับ ร่วมหารือและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญา Mou ดังกล่าวด้วย ภาพกิจกรรม

มรส. MOU สภาทนายความ เดินหน้าผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ตอบโจทย์ท้องถิ่น

มรส. MOU สภาทนายความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จับมือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอเเรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญในด้านการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ ที่มุ่งผลิบัณฑิตทางด้านกฎหมายซึ่งมีความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนพันธกิจได้มากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรทางด้านวิชาชีพ ส่วนพันธกิจในด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยก็ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างงานวิจัยด้านกฎหมายเพื่อตอบโจทย์การรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจบัน และอีกพันธกิจที่สำคัญคือด้านการบริการวิชาการ โดยการนำความรู้ทางกฎหมายไปถ่ายทอดและให้คำปรึกษาในชุมชนท้องถิ่น ที่สำคัญมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านทรัพยากรทุกด้าน และพร้อมที่จะสนับสนุนงานของสภาทนายความอย่างจริงจัง ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำงานกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในระดับภาคและประเทศ อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เป็นองค์กรผลิตวิชาชีพมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงสายอาชีพทนายความ ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ นักศึกษา ทนายความในภาค 8 อย่างแท้จริง และยินดีที่จะร่วมกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในทุกด้าน เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว อดิสรณ์ […]