tci

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 โดยผ่านการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal CitationContinue Reading

ภาคบัณฑิต

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563Continue Reading

ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์ผู้สอนนิติศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Continue Reading

ขยายเวลา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศขยายเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (EXECUTIVE LAW) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายชื่อผู้เข้าศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศ รายชื่อผู้เข้าศึกษา  หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่  1

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่ออบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่  1

ป่าของพ่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Continue Reading

กฎหมายปกครอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่ออบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่  1

ภาคบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้Continue Reading

รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.สิทธิกร  ศักดิ์แสง สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์Continue Reading