Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มรส.ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการ “วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มีความรอบรู้ด้ายสุขภาพ เรื่องกิจกรรมทางกายภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม ป้องกันการตั้งครรภ์กันวัยอันควร

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการบริหารสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีจัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กิจกรรม [...]